De geschiedenis van het Schlossberg-Hotel

Het vakwerkhuis

17e eeuw

Op het grondstuk is de legendaire "Hundebrunnen", van waaruit het kasteel in vroegere tijden per ezeltransport van drinkwater werd voorzien.

1738

Bouw van een woonhuis voor de beambten van de graaf Stolberg-Wernigerode. Aan de de opgang naar het kasteel staat een woonhuis voor de ambtenaren van de graaf, vanwege zijn ligging ookwel portiershuis met de daarbij behorende verplichting voor de bewoners, maar door de bijzondere rol van haar bewoners het Kammerboten-Haus genoemd.
Helaas is er geen bewijs in het archief van het bouwjaar 1738, maar gezien de bouwstijl past het huis volledig in de betreffende periode. De bouw in dat betreffende jaar is verwonderlijk aangezien het ernaast gelegen weeshuis, tegenwoordig de Nationalpark Harz Verwaltung, door een subsidie van de Deense koning Christian VI van 1056 Taler betaald werd.

1799

Voor de eerste keer in een dokument vermeld, omdat de kammerbote Rieke het "Thiergarten-Tor" niet, zoals voorgeschreven, gesloten had en een stuk wild ontsnapte, dat in nabijgelegen stadsgracht weer gevangen werd.

De kamerbode dreigde zijn woonrecht te verliezen wanneer hij zijn plicht nog een keer zou verzuimen. Hij verdedigde zich met de argumenten dat hij overdag zoveel te doen had dat hij geen tijd had om de poort te sluiten en dat zijn vrouw permanent dronken was en vandaar niet in staat om de poort te sluiten.

Hij wordt gemaand um het Tiergartentor 's avonds om 18:00 uur te sluiten, in de zomer vroeg om 5:00 uur en 's winters om 06:00 uur weer te openen.

1862

De naast het huis gelegen weg dient als voetpad en rijweg naar het slot en wordt door een houten poort begrensd. Deze poort wordt in 1862 door een ijzeren poort uit de Ilsenburger hoogovens vervangen.

1874

Het wordt besloten om aan het brede voetpad van het kammerboten haus naar het slot grote kastanjebomen te planten aangezien de weg anders te zonnig wordt.

1909

Tot 1909 hadden hier uitsluitend de ambtenaren van het slot gewoond en pas daarna werknemers en ambtenaren van de bestuursorganen van de vorst zoals b.v. lyz. Oberlehrer Wickelein en Oberamtsmann Wuth.

1945

Het huis wordt als gemeentelijk woonhuis gebruikt met 4 huurwoningen.

1992

Sanering en modernisering van het vakwerkhuis door de nieuwe prive eigenaar met in achtname van de richtlijnen voor monumenten.
In de herfst van '92 wordt de verwaarlooste keldergewelf weer vrijgelegd.

2.7.1993

Het kelderrestaurant "Fürsten-Grotte" wordt geopend.

1994

Sinds 1994 is het hotelbedrijf in funktie.


Die Villa
1875

Een van de significante beloningen die Carl Frühling van de graaf Otto, in de loop van zijn activiteiten, ontving was de toestemming om een eigen woonhuis te bouwen dat door de graaf werd gefinancierd en zijn Schlossbaumeister als dienstwoning ter beschikking werd gesteld.
Carl Frühling betrok het huis op 1 april 1875. Het werd hem formeel aan hem "uitgeleend" en hij moest zich aan de, voor een dienstwoning geldende, voorwaarden houden. Graaf Otto schreef op 13 april 1875 “.. een formele overhandiging van het huis moet nog plaatsvinden waarbij we direkt de huur kunnen bepalen..“ en Frühling zelf bedankte met een schrijven aan de graaf op 6 april 1875 overdadig met de woorden:..

"Mit euerer Erlaucht gnädigster Genehmigung habe ich in diesen Tagen das für mich erbaute Wohnhaus bezogen. Ich folge meines Herzens aufrichtigem Wunsche in der untertänigsten Bitte:
Euer Erlaucht wollen meinen ganz untertänigsten, tiefgefühltesten Dank für die mir wiederum erwiesene große Huld in Gnaden entgegennehmen.."
1862-1885

In deze periode vindt, onder de leiding van Frühling, de uitgebreide verbouwing plaats van de burg Wernigerode tot het huidige representatieve slot in neo-gothische stijl. Tegelijkertijd trouwde hij met Emma Schott, dochter van de Oberinspektors Walter Schott van de Ilsenburger hoogovens. Carl Frühling bewoonde de Villa tot 1912.

1912-1938

Daarna diende zij voor het ambtelijke apparaat als dienstwoning o.a. voor Bau- und Kammerrat Kielburger en later voor Kammerdirektor Braulke.

ab 1939

werd de villa gepacht door de familie Zimmermann van het eiland Föhr.

nach 1949

werd de villa beroepsschool, "Wehrkreiskommando" en daarna tot in 1997 als kindergarten gebruikt.

1998

werd de vorname villa door de vorige eigenaresse gekocht met als doel de karakteristieken van het huis opnieuw te beleven. Voor de omvorming tot een hotelbedrijf moesten omvangrijke voorwaarden opgevolgd worden die met de monumentenzorg verbonden waren. In slechts 4 maanden werd, met hulp van lokale bedrijven, het huis zijn voormalige karakter weer teruggegeven om het als modern hotel te bedrijven. Vanaf juni 1999 kwamen de eerste gasten.

07.09.2011

Werd het nederlandse echtpaar Becker de nieuwe eigenaren van het "Schlossberg-Hotels".

Onze speciale aanbiedingen


Of neem a.u.b. met ons contact op!

Bent u geinteresseerd in een nog bete aanbod? Bel ons of schrijf een email en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op